Halowy Turniej dla Fundacji Paro

Halowy Turniej dla Fundacji PARO

Celem turnieju jest propagowanie i zwiększanie świadomości na temat adopcji i pieczy zastępczej.